CENTER SPIRALA
Center samomobilnosti
Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01 426 96 60

E-pošta: info@centerspirala.org

Matična številka: 1622552
Davčna številka: 12971731
TR račun: 02010 - 0090269718

IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalna dejavnost vključuje občasne seminarje, delavnice in predavanja na različne teme znotraj področja človeških virov.


Izobraževalni seminar: MENTORSTVO IN VODENJE SPREMEMB V LUČI PODJETNIŠTVA  

 

V mesecu maju in juniju 2018 smo v lokalnih okoljih po različnih krajih v Sloveniji organizirali seminarje na temo: 'Mentorski klub voditeljev sprememb na področju malega podjetništva'.

Seminarji so bili namenjeni lokalnim podjetnikom, socialnim podjetnikom, še posebej pa novim podjetnikom ali brezposelnim, ki šele načrtujejo podjetniško pot, lokalnim predstavnikom, ter ostalim, ki se pri svojem delu srečujejo z malim podjetništvom oz. jih slednje zanima.  
 
Na seminarjih je bil predstavljen koncept neformalnih podpornih klubov, ki temeljijo na mentorstvu ob vzpostavljanju sprememb, v partnerskem odnosu med mentorjem in voditeljem sprememb ter podjetnikom. Namen slednjega je, da imajo mali podjetniki možnost varnega vzpostavljanja sprememb v svojem podjetju, na podlagi zahtev, ki jih danes moramo dosegati vsi, tako na mikro in makro ravni kot na ravni identitete.  
 
Vsebine seminarjev smo razvijali v okviru evropskega razvojnega projekta 'Voditelji sprememb -mentorski program za podjetniško vodenje v lokalnih skupnostih', v katerem smo sodelovali  partnerji Portugalske, Poljske, Velike Britanije in Slovenije. V projektu smo povezali mednarodne izkušnje z domačim znanjem, pri razvoju vsebin smo sodelovali mentorji in voditelji sprememb kot podjetniki ali socialni podjetniki iz Slovenije.     
 

Seminarji so osvetlili teme, ki pomembno oblikujejo dandanašnji koncept podjetništva:

 • kako se vstopanje na podjetniško pot povezuje z našo identiteto,    
 • ali lahko podjetništvo sovpada s konceptom 'sistemske sreče' in kaj to pomeni za razvoj,
 • vsebine mentorskega kluba voditeljev sprememb za malo podjetništvo (SBMC),
 • primer zasnove kluba SBMC v luči podpornega okolja in delovanja za prihodnost.
 

Seminarji so potekali v obliki izobraževalno-delavniškega dela ter interaktivnih razprav med udeleženci, v obsegu največ šestih ur. Dogodki so se pričeli ob 10. uri, datumi izvedb v lokalnih okoljih po Sloveniji so bili naslednji:

 • IZVEDENO, 31. maj 2018, KRANJ, Večgeneracijski center Gorenjske, Cesta talcev 7
 • IZVEDENO, 1. junij 2018,  MARIBOR, Center Zelenih rešitev, Zrkovska cesta 46b
 • IZVEDENO, 8. junij 2018,  METLIKA, Mladinski center Metlika, Cesta bratstva in enotnosti 43
 • IZVEDENO, 14. junij 2018, CELJE, Inkubator Savinjske regije, Gregorčičeva ulica 6
 • IZVEDENO, 15. junij 2018, ROGATEC, Občina Rogatec, Pot k Ribniku 4
 • IZVEDENO, 19. junij 2018, LJUBLJANA, DSDDS in Alumni Klub Fakultete za socialno delo, Topniška ulica 31
 • IZVEDENO, 22. junij 2018, LJUBLJANA, Obrtno-Podjetniška Zbornica Slovenije, Celovška 71
 • IZVEDENO, 29. junij 2018, ROGATEC, Občina rogatec, Pot k ribniku 4.

 •