Izobraževalni seminar: Virtualna zasvojenost
 


Virtualne tehnologije (pametni telefoni, tablice, računalniki, igralne konzole..) vse bolj stopajo v življenje slehernega izmed nas, sploh pa je z njimi še posebej zaznamovano življenje mladih. V tem oziru zasvojenost od teh virtualnih tehnologij (tu jo poimenujemo 'virtualna zasvojenost') pri populaciji mladih dobiva vse večje razsežnosti. Posebej zaskrbljujoče je to, da je virtualna zasvojenost, za razliko od drugih zasvojenosti, še najmanj raziskana, in je zato težje predvideti, v katero smer se bo krepila in poglabljala.

Osrednji strokoven in siceršnji poudarek glede pretirane uporabe virtualnih tehnologij je namenjen preventivnim ukrepom, do katere mere puščati mladim, otrokom in najstnikom, da te tehnologije uporabljajo. Vendar, spričo dejstva, da slednje postajajo vse bolj samoumevno delovno in siceršnje življenjsko orodje, je odvisnost od teh tehnologij pri vseh generacijah vse večja. Zatorej (pre)velik fokus na preventivi v smeri omejevanja uporabe virtualnih tehnologij ne prinaša zadovoljivega vpogleda v razumevanje zasvojenosti od teh tehnologij, in ne razrešuje temeljne dileme, kdaj uporabo virtualnih tehnologij kot sprejemljivo odvisnost dopuščati, in kdaj omejevati, da odvisnost ne postane zasvojenost.
 

Zatorej se zdi potrebno uporabo virtualnih tehnologij pri mladih primarno osvetliti v kontekstu identitetnega vakuuma, s katerim se kot posamezniki srečujejo znotraj sodobnega družbenega okolja. Izobraževalni seminar stori prav to, da ta identitetni vakuum na primeru mladih poveže z njihovo obstoječo ali potencialno zasvojenostjo od virtualnih tehnologij. Seminar identitetno tematiko osvetli skozi identitetno matriko in nakaže, kje je izvor, da so mladi vse bolj 'zraščeni' z virtualnimi tehnologijami.

Seminar kot proaktivno strategijo v cilju uravnotežene rabe virtualnih tehnologij pri mladih izpostavi nujo po načrtnem uvajanju in demonstriranju skupinskih in individualnih praks urjenja 'tišine'. Tovrstne prijeme gre razumeti kot obliko miselnega orodja, preko katerega je možno mlade ozaveščati in podpirati pri soočanju z njihovimi identitetnimi izzivi. V smeri, da se bodo lažje in uspešneje soočali s potrebno dozo tišine, ki je potrebna v njihovih življenjih za odkrivanje in globljenje osebnih in kariernih ciljev, in da bodo na tej podlagi manj časa in energije trošili za (pre)pogosto bežanje v virtualni svet.

Za koga:

Izobraževalni seminar je namenjen vsem, ki se v svojem profesionalnem delu srečujejo z mladimi in mlajšimi odraslimi:

 • učitelji osnovnih in srednjih šol
 • šolski svetovalni delavci
 • vzgojitelji dijaških domov
 • izobraževalci odraslih
 • drugi zainteresirani

Nekaj iz vsebine:

 • značilnosti in specifika virtualne zasvojenosti  
 • obstoječa ključna pristopa pri obravnavi zasvojenosti
 • identitetna matrika in nastajanje zasvojenosti  
 • dva izhodiščna vzvoda virtualne zasvojenosti v luči identitete
 • pojavne oblike tekoče družbe v luči slabljenja posameznikove identitete
 • urjenje za tišino kot miselnega orodja za refleksijo identitete pri mladih   


Izpeljeva seminarja
Izpeljava glede na izkazan interes, dogovor glede lokacije in datuma izvedbe


Udeležnina
​Se določi individualno glede na posamezno situacijo.

Za dodatne informacije o delavnici nas kontaktirajte preko spodnjega obrazca.

Ime in priimek in/ali organizacija:
E-pošta (obvezno):
Telefon:
Tekst (obvezno):