IZOBRAŽEVALNA DELAVNICA: OBVLADOVANJE TIŠINE

Nekaj retoričnih vprašanj glede tišine:
    Zakaj se je tako težko soočati s tišino?
    Zakaj se pogoto počutimo nelagodno, če se z nekom, ki ga dobro ne poznamo, znajdemo v tišini? 
    Kdaj je tišina, ki jo ustvarimo z nekom, prijetna, in kdaj se pretvori v neprijetno strmenje? 
    Kako je zunanja tišina (verbalna) povezljiva z notranjo tišino (miselno), če sploh?
    Zakaj se zdi krepitev človekove tišine danes tako pomembna v luči razmerja med oslabljenim humanizmom in okrepljenim dataizmom?
Kontekst tematike  
  
Tematika izpostavlja, da je potrebno danes pojav tišine obravnavati bolj celovito kot kadarkoli prej v zgodovini. Iz preprostega razloga, ker današnja sodobna družba deluje na temelju avdio-vizualnih podob, preko katerih si ljudje tolmačimo današnjo realnost. Posledično je zato temeljni izziv, s katerim se danes srečujemo, kako se soočiti z vseprisotnostjo te avdio-vizualne realnosti (še posebej spričo prihajajoče podatkovne družbe), ki neprestano okupira naš um. Iz tega razloga potrebujemo pri sebi pogosteje aktivirati elemente tišine in jih vnesti v naša življenja. 

Pojav tišine je običajno mišljen v doseganju fizične tišine v posameznih situacijah in v vzpostavljanju tihega uma. Še posebej glede slednjega je značilno, da metafizična duhovnost dobršen del svojih naprov vlaga prizadevanje za doseganje tihega uma. Mnogo ljudje zatorej prakticirajo različne vrste učenj in vaj, da bi se čim bolj približali tihemu umu, na podlagi katerega upajo, da bodo povečali stopnjo svoje umirjenosti in zadovoljstva s svojem poklicnem ali zasebnem življenju. Vendar, spopadanje s tišino pod duhovno doktrino ali sorodnimi praksami se pogoste izkaže za premalo uspešno. Zdi se, da potrebujemo še bolj strateški pristop k obravnavi celotne kompleknosti tišne, da bomo s slednjo lahko zares obogatili svoja življenja. 

Glede obvladovanja tišine je najbolj ključnega pomena razumevanje logike miselnega procesa, ko je govora o prisotnosti tišine v našem umu. Poglobitev v tišino potemtakem zahteva revizijo vprašanja 'Kdo sem Jaz kot entiteta?', ki si želi tihega uma. Obvladovanje tišine skozi tako perspektivo je bolj neposredno, saj od nas ne zahteva, da izvajamo vse sorte miselnih in fizičnih aktivnosti, temveč da se osredotočimo na razkrivanje 'tistega' ki sproža ambicijo po tišini.

Za kaj in za koga je ustvarjena Tišina lahko koristna?
   Za razične vrste učiteljev za uporabo elementov tišine pri krepitvi njihove poklicne in osebne rasti 
   Za različne vrste voditeljev pri integraciji elementov tišine za globitev njihovih vodstvenih zmožnosti 
   Za mlade pri krepitvi nihove identitete znotraj vse bolj 'fluidne' družbe 
   Za vse tiste, ki iščejo globlje zadovoljstvo v njihovem poklicnem ali zasebnem življenju 
   Prizadevanje za tišino bo postajalo vse bolj nujno za revizijo in revitalizacijo humanističnih temeljev spričo vse bolj invazivne dataistične dobe.   

Vsebinska struktura 
Fizična raven - Tišina kot pojav v skupnih situacijah   
    Razjasnitev odnosa med časom in prostorom v luči fizične in virtualne realnosti 
    Paradoks bivanja v sedanjosti v luči tišine 
    Osvetlitev razmerja med telesom in umom  

Komunikacijska raven - Tišina kot zmanjševanje verbalne komunikacije 
    Odkrivanje vzvodov za neprestano in pogosto nepotrebno komunikacijo  
    Refleksija komunikacijskega procesa med prijetno in neprijetno tišino   
    Ustvarjanje pogojev za krepitev prijetne tišine     

Vedenjska raven - Tišina v luči opazovanja neverbalne komunikacije
    Osvetlitev nasprotja med samoumevno in redko komunikacijo   
    Opazovanje vedenja ki sloni na neverbalni komunikaciji  
    Krepitev samospoznavanja skozi identifikacijo miselnega in čustvenega stanja    

Miselna raven - tišina v luči razkritja miselnega procesa 
    Zaznavanje kako je naš um uokvirjen in programiran  
    Paradoks bivanja v stanju brez misli  
    Sprožanje uvidnega tipa mišljenja  

Identitetna raven - Tišina v luči prevpraševanja naše identitete kot podobe o nas samih 
    (Re)vizija in krepitev identitetnega kompasa   
    Prevpraševanje identitete v luči razmerja med humanistično in podatkovno družbo   
    Odkrivanje alternativnega identitetnega stebra ker tradicionalni stebri moči (miti, kultura, religija, nacionalna država, različne državotovrne institucije) izgubljajo svojo identitetno vlogo.  

Cilji izobraževalne delavnice 
•    Prvi cilj je seznaniti udeležence s kompleksnostjo pojava tišine na večih ravneh 
•    Drugi cilj je okrepiti ozaveščenost udeležencev o osrednjem načelu, ki potrebuje primarno pozornost pri spopadanju s tišino 
•    Tretji cilj je ponuditi udeležencem učno demonstrativno okolje, s čimer bodo lahko okrepili sposobnost za lažje ovladovanje tišine v svojem življenju.    
  
Delovne metode
Delavnica pri izvedbi vsebuje elemente izobraževanja, delovnih vaj, reflektivnih pristopov in razprav.  

Udeleženci 
Skupina udeležencev naj ne bi presegala številke 10-ih oseb. 


Datumi in kraj izpeljeve v obliki 5-dnevnega usposabljanja 
  6-10 Aprila 2020, Ljubljana, v navezavi na Erasmus+ KA1 projektne aktivnosti  
  21-25 September 2020, Ljubljana, v navezavi na Erasmus+ KA1 projektne aktivnosti  

Izpeljeva v obliki 1-dnevnega usposabljanja 
   Izpeljava glede na izkazan interes, dogovor glede lokacije in datuma izvedbe

Udeležnina 

  V primeru 5-dnevnega usposabljanja je udeležnina v skladju s smernicami Erasmus+ za KA1 projekte
​​​​​​  V primeru 1-dnevnega usposabljanja se udeleženina določi individualno glede na posamezno situacijo.

Za dodatne informacije o delavnici nas kontaktirajte preko spodnjega obrazca. 
  
Ime in priimek in/ali organizacija:
E-pošta (obvezno):
Telefon:
Tekst (obvezno):