CENTER SPIRALA
Center samomobilnosti
Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01 426 96 60

E-pošta: info@centerspirala.org

Matična številka: 1622552
Davčna številka: 12971731
TR račun: 02010 - 0090269718

Izobraževalni seminar:

IDENTITETNA KRIZA MLADIH IN VIRTUALNA ODVISNOST»Spoznaj se!«

Kot pravi pogosto citiran Sokratov rek »Spoznaj se«, tudi sami zagovarjamo načelo, da če se ne trudimo ugotoviti kdo smo, je težko razmišljati o tem, kaj naj si želimo ali kam (osebno ali karierno) naj sploh gremo. Sokratov rek o (samo)spoznavanju je danes, tako se zdi,  bolj aktualen kot kadarkoli prej. Iz razloga, ker pojav vse bolj t.im. brezmejno-tekoče družbe povzroča preglavice posamezniku v zahodni družbi (sploh med mladimi) pri oblikovanju njegove identitete in iskanju bivanjskega smisla. Hkrati pa mladega posameznika pri utrjevanju svoje identitete dodatno vznemirjajo spletno-virtualne tehnologije, na katere se vse bolj 'priklaplja'.  

Virtualna odvisnost od spletno-virtualnih tehnologij med mladimi v zahodni družbi dobiva vse večje razsežnosti. Posebej zaskrbljujoče je to, da je ta vrsta virtualne odvisnosti, za razliko od drugih odvisnosti, še najmanj raziskana, in je zato težje predvideti, v katero smer se bo krepila in poglobila. Strokovnjaki in poznavalci, se zdi, da virtualno odvisnost v prvi vrsti obravnavajo preventivno in kurativno, ob čemer pa (pre)redko prihaja v ospredje povezava med virtualno odvisnostjo in identitetnim vprašanjem mladih. Izobraževalni seminar stori prav to, da identitetno vprašanje mladih postavlja v kontekst njihove obstoječe ali potencialne virtualne odvisnosti. V tem okviru seminar osvetli različne krize, s katerimi se mladi v zahodni družbi soočajo, in izpostavlja potrebo po krepitvi neformalnih oblik mentorstva v izobraževalnem okolju.   

Izobraževalni seminar je namenjen vsem, ki se v svojem profesionalnem delu ukvarjajo z mladimi in mlajšimi odraslimi, od učiteljev osnovnih in srednjih šol, šolskih svetovalnih delavcev, izobraževalcev odraslih, vzgojiteljev, do drugih zainteresiranih posameznikov.

 

Vsebina izobraževalnega seminarja:

Odvisnosti in virtualna odvisnost      

 • ključna pristopa pri obravnavi odvisnosti
 • značilnosti virtualne odvisnosti in njene posebnosti  
 • čemu je potrebno pri virtualni odvisnosti nameniti več pozornosti  

Značilnosti zahodne družbe

 • vrste kriz, ki vplivajo na mlade v zahodni družbi  
 • pojavne oblike identitetne krize smisla posameznika 

Identitetni praizvor nastajanja odvisnosti 

 • o tolmačenju identitete v kontekstu odvisnosti
 • različne stopnje sprejemljivosti posameznih odvisnosti       

Identitetni okviri      

 • identitetni okviri, v katere so mladi potisnjeni      
 • alternativne oblike identitet za mlade   

Mentorstvo v luči identitetnih izzivov  

 • značilnost mentorstva in vloga pri kreiranju identitete mladih   
 • od formalnega od neformalnega mentorstva

Neformalno mentorstvo v izobraževalnem okolju  

 • predstavitev metode SELcoaching - SEL©: mentorstvo z elementi kovčiranja  
 • uporaba metode SEL© v mentorstvu


Cilji izobraževanja:  

Po končanem izobraževanju bodo udeleženci:

 • spoznali identitetne dileme mladih v zahodni družbi
 • spoznali izvore odvisnosti v kontekstu identitetne agende
 • spoznali posebnosti virtualne odvisnosti  
 • spoznali metodo za krepitev neformalnega mentorstva  


Izvajalec seminarja:

Toni Vrana, diplomirani socialni delavec, educiran iz NLP in Transakcijske analize. Snovalec in proučevalec razvojnih konceptov, raziskovalec in evalvator v EU in domačih razvojnih projektih.

Izvajalec izobraževalne vsebine razvija in oblikuje na podlagi svojih ugotovitev in pridobljenih izkušenj  znotraj svojega razvojnega in raziskovalno-projektnega dela. Kratke reference.

Kraj izvedbe:

- Ljubljana,  Tržaška cesta 2

 Datum izvedbe:

- 30. november 2017, od 14.00 do 18.00


Udeležnina: 169 eur , 133 eur za vsakega nadaljnjega udeleženca iz iste organizacije.


Udeleženina vključuje davke in prispevke, organizacijo in izvedbo seminarja, e-gradivo in osvežilne napitke med odmori. 


Preberite Splošne pogoje poslovanja.

 

POJDITE NA PRIJAVO.

 

Dodatna vprašanja nam lahko posredujete preko spodnjega obrazca!

Ime in priimek in/ali organizacija:
E-pošta (obvezno):
Telefon:
Tekst (obvezno):